Fyrstadsföretag

Fyrbodal är en region som består av Fyrstad, vilket är Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Lysekil, samt Dalsland och norra Bohuslän. Totalt handlar det om 14 kommuner. Det är en region med stark ekonomi, både från handeln och turismen men även när det kommer till industri, tjänstesektorn och så vidare. De senaste åren har Fyrbodal bestämt sig för att satsa mer på mindre och medelstora företag.

Mer utrymme för förbättring

Varje år släpper Svenskt Näringsliv en rankning. De bedömer kommunernas företagsklimat, bland annat genom att räkna ut hur många personer i kommunen som har F-skattsedel, är verksam som VD i ett företag eller är delägare i ett handelsbolag. Rapporten är intressant av flera anledningar, inte minst för att den gör det möjligt att bedöma näringslivet och företagsklimatet. Högst företagsamhet hittar du i Stockholm, i kommuner som Danderyd, Vaxholm och Lidingö. Bland kommunerna med lägst företagsamhet återfinns bland annat Trollhättan. Det är dock värt att nämna att Bengtsfors ligger mycket bra till när det kommer till företagsamma äldre personer. Även Tanum ligger bra till på denna listan.

Fyrbodals prioriteringar

För att förbättra företagsklimatet i Fyrbodal har kommunalförbundet valt att prioritera flera åtgärder som kan stärka företagsamheten, inte minst genom att främja förutsättningarna för de mindre bolagen att bli konkurrenskraftiga. Kommunalförbundet jobbar stenhårt på att förenkla för företagarna, inte minst genom att skapa en snabbare och mer tillförlitlig hantering av ärenden och möten med den offentliga sektorn. Företag, speciellt mindre företag, fyller en viktig del av samhället. Genom att förenkla och förbättra deras förutsättningar kan näringslivet i Fyrbodal utvecklas, växa och inte minst bli mer attraktivt för andra företagare. Detta påverkar naturligtvis även kommunerna genom fler arbetsplatser, fler valmöjligheter och en ökad välfärd för alla. Det ska bli intressant att se hur Fyrbodal Näringsliv kommer att se ut i framtiden. Även om kommunalförbundet har långt kvar innan de kan mäta sig med Göteborg och Stockholm så är de på väg åt rätt riktning. Kanske kommer de aldrig att nå samma nivå men så länge Fyrbodal fortsätter att utvecklas och hänga med i tiden så spelar det ingen roll.